Entrustable Professional Activities

Een Entrustable Professional Activity (EPA) is een taak of verantwoordelijkheid in de patiëntenzorg die door een verpleegkundige aan de verpleegkundige-student kan worden toevertrouwd nadat hij of zij heeft laten zien deze taak met een bepaalde mate van zelfstandigheid aan te kunnen. Dit houdt in dat de verpleegkundige-student de benodigde competenties voor deze taak voldoende beheerst.

Een EPA is gekoppeld aan de competenties van de CanMEDS-rollen en bevat meerdere stappen gericht op proces of handeling, wat gekoppeld is aan het niveau van complexiteit binnen het beroep.

EPA’s zijn omschrijvingen van het werkproces dat de verpleegkundige-student in de praktijk doet.

Voorbeelden zijn; het afnemen van een anamnese, het uitvoeren van een

verpleegkundige handeling zoals het inbrengen van een katheter, het klaarmaken

van een intraveneuze medicatie en het toedienen hiervan, het voeren van een

ontslaggesprek of het participeren in een multidisciplinair overleg.